Mô hình 7s McKinsey trong Marketing và kinh doanh

Mô hình McKinsey 7S là gì? Cùng King Brand tìm hiểu qua bài viết dưới đây nhé!

McKinsey 7S là một mô hình hữu ích để xem xét khả năng tiếp thị của tổ chức từ các quan điểm khác nhau. Nó có thể được sử dụng để:

 • Xem xét hiệu quả của một tổ chức trong hoạt động tiếp thị của mình
 • Xác định cách tổ chức tốt nhất một tổ chức để hỗ trợ một hướng chiến lược mới
 • Đánh giá các thay đổi cần thiết để hỗ trợ chuyển đổi số của một tổ chức

Mô hình 7S McKinsey là gì?

7S bao gồm các khả năng tổ chức chính để thực hiện chiến lược kinh doanh, tiếp thị hoặc tiếp thị kỹ thuật số của mình.

Mô hình 7S được phát triển bởi các chuyên gia tư vấn McKinsey vào những năm 1970. Nó có thể dễ dàng áp dụng cho các doanh nghiệp thuộc tất cả các lĩnh vực và quy mô.

Mô hình 7s. (nguồn smart inside)

Ưu điểm của mô hình này là các yếu tố tự giải thích ngắn gọn, dễ hiểu.

Thành phần 7S Năng lực
Strategy
(Chiến lược)
Định nghĩa về các phương pháp chính để một tổ chức đạt được mục tiêu của mình.
Structure
(Cấu trúc)
 Việc tổ chức các nguồn lực trong một công ty thành các nhóm và nhóm kinh doanh khác nhau.
Style
(Phong cách)
Văn hóa của tổ chức về mặt lãnh đạo và tương tác giữa nhân viên và các bên liên quan khác.
Staff
(Nhân viên )
Loại nhân viên, các gói thù lao và cách họ bị thu hút và giữ chân.
Skill
(Kỹ năng )
Khả năng hoàn thành các hoạt động khác nhau
Systems
(Hệ thống )
Các quy trình kinh doanh VÀ các nền tảng kỹ thuật được sử dụng để hỗ trợ các hoạt động
Shared values
(Các giá trị được chia sẻ)
Tóm tắt trong một tầm nhìn và hoặc sứ mệnh, đây là cách tổ chức định nghĩa doanh nghiệp.

Xem thêm: Thiết kế website

Làm thế nào sử dụng mô hình 7S McKinsey?

Bạn có thể xem lại từng 7S để đánh giá khả năng của một tổ chức có thể được cải thiện, đây là điểm khởi đầu của việc tạo kế hoạch hành động. Ví dụ này xem xét một số vấn đề liên quan đến việc giới thiệu công nghệ kỹ thuật số cho một tổ chức.

Yếu tố 7S Chuyển đổi kỹ thuật số Vấn đề chính
Strategy
(Chiến lược)
 • Sự đóng góp của doanh nghiệp số trong các tổ chức có ảnh hưởng và hỗ trợ siêu chiến lược
 • Đạt được ngân sách phù hợp và thể hiện / phân phối giá trị và ROI từ ngân sách
 • Phương pháp lập kế hoạch tiếp cận hàng năm
 • Kỹ thuật sử dụng kinh doanh kỹ thuật số để tác động đến chiến lược tổ chức
 • Kỹ thuật điều chỉnh chiến lược kinh doanh kỹ thuật số với chiến lược tổ chức và tiếp thị
Structure
(Cấu trúc)
 • Việc sửa đổi cơ cấu tổ chức để hỗ trợ kinh doanh kỹ thuật số.
 • Tích hợp các nhóm digital marketing hoặc thương mại điện tử với các quản lý, tiếp thị khác (truyền thông doanh nghiệp, tiếp thị thương hiệu, tiếp thị trực tiếp) và nhân viên CNTT
 • Sử dụng các nhóm và nhóm chỉ đạo đa chức năng
 • Gia công so với thuê ngoài
Style
(Phong cách)
 • Sự phát triển của các quy trình, thủ tục hoặc hệ thống thông tin cụ thể để hỗ trợ kinh doanh kỹ thuật số
 • Phương pháp tiếp cận lập kế hoạch chiến dịch
 • Quản lý / chia sẻ thông tin khách hàng
 • Quản lý trải nghiệm khách hàng, chất lượng dịch vụ và chất lượng nội dung
 • Báo cáo thống nhất về hiệu quả tiếp thị kỹ thuật số
 • Giải pháp bên trong so với giải pháp tốt nhất bên ngoài và với các giải pháp công nghệ tích hợp bên ngoài
Staff
(Nhân viên )
 • Sự cố của nhân viên về nền tảng, tuổi tác và giới tính của họ và các đặc điểm như CNTT so với tiếp thị, sử dụng nhà thầu / tư vấn….
 • Gia công so với thuê ngoài
 • Đạt được sự quản lý cấp cao
 • mua / tham gia với kỹ thuật số
 • Tiếp thị
 • Tuyển nhân viên và giữ chân. Làm việc ảo
 • Phát triển và đào tạo nhân viên
Skill
(Kỹ năng )
 • Bao gồm cả cách thức mà các nhà quản lý chủ chốt hành xử trong việc đạt được các mục tiêu của tổ chức và phong cách văn hóa của tổ chức nói chung.
 • Xác định tầm nhìn dài hạn để chuyển đổi
 • Liên quan đến vai trò của các nhóm tiếp thị kỹ thuật số hoặc thương mại điện tử trong chiến lược ảnh hưởng – nó có năng động và có ảnh hưởng hay một dịch vụ bảo thủ và tìm kiếm tiếng nói?
Systems
(Hệ thống )
 • Khả năng đặc biệt của nhân viên chủ chốt, nhưng có thể được hiểu là bộ kỹ năng cụ thể của các thành viên trong nhóm.
 • Kỹ năng nhân viên trong các lĩnh vực cụ thể như lựa chọn nhà cung cấp, quản lý dự án, quản lý nội dung, các kênh truyền thông tiếp thị điện tử cụ thể.
Shared values
(Các giá trị được chia sẻ)
 • Các khái niệm hướng dẫn của doanh nghiệp kỹ thuật số hoặc tổ chức thương mại điện tử cũng là một phần của văn hóa và giá trị chung.
 • Cải thiện nhận thức về tầm quan trọng và hiệu quả
 • về kinh doanh kỹ thuật số giữa các nhà quản lý và nhân viên cấp cao mà nó hợp tác (tổng hợp tiếp thị và CNTT)

Lưu ý

Yếu tố cứng:

 • Chiến lược
 • Cấu trúc
 • Hệ thống

Yếu tố mềm: 

 • Phong cách
 • Nhân viên
 • Kỹ năng
 • Hệ thống Chia sẻ giá trị / mục tiêu cao siêu

Cảm ơn bạn đã xem bài viết.

Xem thêm các kiến thức khác tại đây: Kiến thức Marketing, Google, Facebook, SEO

Rate this post

Trả lời