Mô hình SOSTAC trong Digital Marketing

Mô hình SOSTAC nó là gì?

Mô hình SOSTAC trong Digital Marketing

SOSTAC là một mô hình quy trình lập kế hoạch để giúp cấu trúc và quản lý việc thực hiện các kế hoạch. SOSTAC là viết tắt của Situation/Tình huống, Objectives/Mục tiêu và Strategy/Chiến lược, Tactics/Chiến thuật, Action/Hành động và Control/Kiểm soát ban đầu được PR Smith phát triển để lập kế hoạch truyền thông tiếp thị. Trong Emarketing Excellence Chaffey và Smith (2012) áp dụng khung PR Smith Smith SOSTAC® cho tiếp thị kỹ thuật số như được hiển thị trong sơ đồ bên dưới.

SOSTAC® là một mô hình có thể được sử dụng để cấu trúc tất cả các loại kế hoạch từ kinh doanh, đến chiến lược tiếp thị và kế hoạch truyền thông thông qua các kế hoạch tiếp thị kỹ thuật số. Nó cung cấp cho cả một quá trình để tuân theo để tạo ra một kế hoạch hoặc chiến lược, nhưng cũng có thể được sử dụng để cấu trúc tài liệu chiến lược. Lưu ý rằng mỗi giai đoạn của SOSTAC® được hiển thị trên trang sau không rời rạc, thay vào đó là sự chồng chéo trong từng giai đoạn lập kế hoạch – các giai đoạn trước phải được xem xét lại và tinh chỉnh, như được chỉ ra bởi các mũi tên ngược.

Cách sử dụng mô hình SOSTAC

Các yếu tố của kế hoạch SOSTAC để giúp phát triển chiến lược tiếp thị kỹ thuật số là:

Thành phần Các hoạt động hoạch định yếu tố
1. Phân tích tình huống có nghĩa là “chúng ta đang ở đâu? Các hoạt động lập kế hoạch liên quan đến giai đoạn này bao gồm thực hiện phân tích thị trường xem xét các khía cạnh khác nhau của môi trường vi mô bao gồm khách hàng, đối thủ cạnh tranh và trung gian hình thành thị trường trực tuyến. Môi trường vĩ mô rộng hơn như được chỉ định bởi bản ghi nhớ PEST cũng có thể được xem xét tại đây. PEST là viết tắt của các yếu tố Chính trị, Kinh tế, Xã hội và Công nghệ.
2. Mục tiêu có nghĩa là chúng ta muốn ở đâu? Mục tiêu có thể được chia thành tầm nhìn rộng và mục tiêu cho chiến lược tiếp thị hoặc tiếp thị kỹ thuật số, với các mục tiêu SMART cụ thể hơn để tăng trưởng doanh số, lợi nhuận và tăng tương tác điểm tiếp cận khách hàng để hỗ trợ điều này. KPI cụ thể có thể được xác định để xem xét hiệu quả ở giai đoạn kiểm soát.
3. Chiến lược có nghĩa là làm thế nào để chúng ta đến đó? Chiến lược tóm tắt cách đạt được các mục tiêu thông qua việc xem xét các lựa chọn và đưa ra quyết định về phân khúc, nhắm mục tiêu và phát triển đề xuất.
4. Chiến thuật xác định các chi tiết cụ thể của chiến lược. Chiến thuật bao gồm các chi tiết cụ thể của hỗn hợp tiếp thị, quản lý quan hệ khách hàng và tiếp thị các kênh truyền thông.
5. Hành động đề cập đến các kế hoạch và nhiệm vụ để thực hiện chiến lược và chiến thuật. Kế hoạch liệt kê tất cả các hoạt động, tài nguyên và ngân sách và nên được trình bày trên dòng thời gian hoặc ở định dạng biểu đồ Gantt.
6. Kiểm soát xem xét giữ kế hoạch theo dõi mục tiêu. Kiểm soát là một quy trình xem xét thường xuyên các bảng điều khiển có chứa KPI được xác định ở giai đoạn thiết lập mục tiêu để kiểm tra chiến lược đang đi đúng hướng để đáp ứng các mục tiêu.

Ứng dụng hiệu quả mô hình SOSTAC trong Digital Marketing

Thường được sử dụng cùng với kế hoạch RACE để tạo các kế hoạch tiếp thị kỹ thuật số. Trong trường hợp này, bạn phải suy nghĩ cẩn thận về khuôn khổ chính mà bạn sử dụng.

Các tùy chọn là: Sử dụng SOSTAC® cho cấu trúc tổng thể cho kế hoạch được chia nhỏ theo các điểm tiếp xúc khách hàng khác nhau – Phạm vi – Tương tác – Chuyển đổi – Tham gia. Các thành viên của chúng tôi đã yêu cầu cấu trúc này và để giúp chúng tôi tạo ra một ma trận cho toàn bộ kế hoạch SOSTAC® với các vấn đề chính cần xem xét cho RACE ở mỗi giai đoạn. Đây là danh sách kiểm tra SOSTAC® và RACE Planning trong bộ công cụ chiến lược của chúng tôi. Ví dụ: ở giai đoạn Thiết lập tình huống và mục tiêu, đánh giá và mục tiêu có thể được xem xét cho từng RACE.

Sử dụng cấu trúc Lập kế hoạch RACE cho kế hoạch tổng thể được chia thành một dạng đơn giản của SOSTAC®, cụ thể là Cơ hội, Chiến lược và Hành động được áp dụng trong từng giai đoạn của RACE. Phần kế hoạch ban đầu nên chứa phần chiến lược kỹ thuật số tổng thể ban đầu có thể bao gồm Phân tích tình huống, Mục tiêu và Chiến lược.

Xem thêm: Mô hình Race

 

Mô hình SOSTAC trong Digital Marketing

Nếu có thắc mắc gì hãy bình luận vào ngay bên dưới để Kingbrand có thể giải đáp cho bạn nhé!

Xem các mô hình marketing khác tại đây: Mô hình marketing

4/5 - (1 bình chọn)

Trả lời