QUY TRÌNH MARKETING

Bước 1: Research

Nghiên cứu thị trường

Bước 2 : Segmentation

Phân khúc khách hàng theo khả năng chi trả, họ ở đâu, lối sống, độ tuổi, giới tính…

Bước 3 : Target Market

Thị trường mục tiêu: Khi nào, bao giờ, địa điểm, phương pháp phân phối…

Bước 4 : Positioning

Định vị thương hiệu/ phương pháp cạnh tranh khác biệt.

Bước 5 : Marketing Mix

Bao gồm 4P hay 7P

Bước 6 : Implementation:

Thực thi tạo sản phẩm, phân phối, lập Media plan, thực thi marketing, truyền thông…

Bước 7 : Control

Kiểm soát KPI, chi phí marketing/ doanh thu

NỘI DUNG HỌC DIGITAL MARKETING

 1.  Phân tích hiện trạng digital marketing
 2.  Môi trường tiếp thị kỹ thuật số, hiểu hành trình của khách hàng
 3.  Hành vi tiêu dùng trực tuyến và ý nghĩa của tiếp thị
 4.  Giới thiệu về truyền thông digital marketing
 5.  Đối thủ cạnh tranh
 6. Các nhà cung cấp
 7. Cấu trúc kênh mới
 8. Mô hình kinh doanh cho thương mại điện tử
 1. Giới thiệu
 2. Tỷ lệ thay đổi môi trường
 3. Yếu tố công nghệ
 4. Yếu tố kinh tế
 5. Các yếu tố chính trị
 6. Yếu tố pháp lý
 7. Yếu tố xã hội
 8. Yếu tố văn hóa
TOP
08 6688 6059