QUY TRÌNH MARKETING

Bước 1: Research

Nghiên cứu thị trường

Bước 2 : Segmentation

Phân khúc khách hàng theo khả năng chi trả, họ ở đâu, lối sống, độ tuổi, giới tính…

Bước 3 : Target Market

Thị trường mục tiêu: Khi nào, bao giờ, địa điểm, phương pháp phân phối…

Bước 4 : Positioning

Định vị thương hiệu/ phương pháp cạnh tranh khác biệt.

Bước 5 : Marketing Mix

Bao gồm 4P hay 7P

Bước 6 : Implementation:

Thực thi tạo sản phẩm, phân phối, lập Media plan, thực thi marketing, truyền thông…

Bước 7 : Control

Kiểm soát KPI, chi phí marketing/ doanh thu

TOP
08 6688 6059